O nas

          Witamy na stronie Międzynarodowej Organizacji Edukacji dla Pokoju - International Association of Educators for World Peace – organizacji posiadającej status doradczy przy Radzie Gospodarczo-Społecznej ONZ.

 

          Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszych aktywności w Polsce.

 

          IAEWP powstało w 1970 roku w Oslo – mieście wielu konferencji pokojowych, gdzie mieści się siedziba Komitetu Pokojowej Nagrody Nobla. Jest reprezentowana w ponad 100 krajach świata. Posiada stałe, robocze relacje z ONZ i jej wyspecjalizowanymi Agendami: UNESCO, UNICEF, UNEP, UNDPI. Od 1987 roku, w uznaniu wkładu w organizację i obchody Międzynarodowego Roku Pokoju 1986, organizacja została desygnowana jako Peace Messenger w imieniu ONZ.

 

          Status organizacji oraz jej stowarzyszenie z Organizacją Narodów Zjednoczonych regulują akty prawa międzynarodowego:  Artykuł 71 Karty Narodów Zjednoczonych oraz Rezolucja Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ 1996/37 z 25 lipca 1996 roku.

 

          IAEWP zajmuje się popularyzacją informacji na temat działalności ONZ, prowadzeniem edukacji rozwojowej, podnoszeniem poziomu świadomości wśród członków społeczeństwa, prowadzeniem kampanii wokół polityk w określonym obszarze, dostarczaniem ekspertyz i analiz. Status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej, uprawnia do udziału w oficjalnych posiedzeniach Rady i jej organów pomocniczych, jak również do udziału w międzynarodowych konferencjach organizowanych w siedzibach ONZ w Wiedniu, Genewie, Nowym Jorku i Nairobi.  Satus doradczy uprawnia do uczestniczenia w procesie przygotowawczym, jak i samej konferencji, a zatem daje możliwość wpływu na jej wynik.

 

          Misją organizacji jest szeroko pojęta edukacja dla pokoju, sprowadzająca się do działań na rzecz praw człowieka, ochrony środowiska, rozwoju cywilizacyjnego, zdrowia publicznego, równego dostępu do efektów rozwoju technologicznego (szczególnie osiągnięć naukowych poprawiających komfort życia ludzi z zakresu Life Science).

 

          Organizacja korzystając ze ścisłej relacji roboczej z Departamentem Informacji Publicznej ONZ jest wydawcą kilku periodyków o cyrkulacji międzynarodowej w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, rumuńskim, arabskim, japońskim, koreańskim, hindi. Wspomniane czasopisma to: Diplomacy Journal (dawniej United Nations News), Peace Education Journal, Circulation Newsletter.

 

          IAEWP wspiera działalność Klubów UNESCO, organizuje wykłady otwarte na temat bieżącej działalności ONZ i aktualnych zagadnień dotyczących sytuacji międzynarodowej. Cyklicznie organizuje Światowe Kongresy Pokoju:  Norwegia 1970, Rumunia 1974, Indie 1978, USA 1982, Austria 1986, Korea Południowa 1990 r., Malta 1992, Rosja 1994, Chorwacja 1996; Brazylia 1998; i Anglia 2000.

 

          Wokół IAEWP działa grupa wolontariuszy pod nazwą Global Citizen. Niezależnie od tego organizacja prowadzi staże wolontariacie wraz z cyklem szkoleniowym z problematyki organizacji międzynarodowych, dyplomacji wielostronnej ONZ i obszarów działań będących w zainteresowaniu organizacji.

 

          Organizacja wspiera kształcenie ustawiczne (Centra Kształcenia Ustawicznego) i systemy kształcenia akademickiego (uczelnie wyższe)  w zakresach związanych z poprawą komfortu życia ludzi – uczestniczy lub tworzy projekty służące promocji i wdrożeniu nowych rozwiązań, szczególnie w obszarach związanych z ochroną zdrowia, ochroną środowiska i turystyką medyczną. Swoje wsparcie realizuje przez udzielanie patronatów, opracowywanie ekspertyz i wydawanie rekomendacji, co następnie jest przedmiotem prezentacji na forum międzynarodowym.   

 

         Jest jedną z niewielu organizacji wnioskujących i opiniujących o przyznanie Pokojowych Nagród Nobla. W 2001 roku zgłaszała do Pokojowej Nagrody Nobla wybitnego polskiego profesora medycyny - Kaziemierza Imielińskiego, Prezydenta Polskiej Akademii Medycyny.      

 

         Na rok 2010 została zgłoszona i potwierdzona kandydatura doktora Jerzego Stanisława Janickiego  - poznańskiego naukowca pracującego w zagadnieniach biofizyki serca oraz lidera społecznej odpowiedzialności biznesu.